Sunday, May 1, 2011

Statistik Undian

[Setiausaha]

Statistik Lanjut Mengenai Pilihanraya Permai Kali Kelapan

Peratusan Keluar Mengundi

Siswa: 71.2 % (menurun daripada 79.01% - 2010)

Siswi: 88.2 % (meningkat daripada 85.14% - 2010

Peratus yang keluar mengundi keseluruhan :79.96% (menurun daripada 82.8% - 2010)

Peratus ahli yang tidak mengundi : 20.04 % (179 orang daripada 893 yang layak mengundi)

Jenis Mengundi

Peratus yang mengundi manual: 99.86%

Peratus yang mengundi secara khas : 0.14% (1 daripada 714 undi)

Undi Rosak

Peratus undi rosak siswa: 4.73% (menurun daripada 8.88%-2010) (13 daripada 275 undian)

Peratus undi rosak siswi: 2.51% (menurun daripada 4.97%-2010) (11 daripada 439 undian)

Peratus undi rosak keseluruhan: 3.36% (menurun daripada 6.36% -2010)

Peratus undi yang diterima : 96.64%

No comments:

Post a Comment